Investerare


Aktiekurs

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari–september 2022

Delårsrapport januari–juni 2022

Delårsrapport januari–mars 2022Presentationer

Stora Aktiedagen Göteborg 8 november 2022


AktieägareAntal aktierÄgande (%)
Avanza Pension2 340 61811,29%
Martin Vidaeus1 211 0825,84%
Svenska Handelsbanken AB1 155 9335,57%
Swedbank1 025 2674,94%
Skandinaviska Enskilda Banken AB798 9213,85%
Hans Ageland405 1091,95%
Joel Henriksson300 0001,45%
Nordea Bank Danmark A/S270 8491,31%
Jan Christer Petersen261 2631,26%
Pareto Securities AB218 6791,05%
Övriga aktieägare12 751 05061,48%
Totalt20 738 771100,0%

Aktien

Nasdaq First North Growth Market: REDW
Redwood Pharmas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (sedan 14 april 2021) under kortnamnet (REDW) och handlas via banker och fondkommissionärer. Tidigare noterad på Spotlight Stock Market (sedan 15 juni 2016).

Information

Nasdaq First North Growth Market (Redwood Pharma)

Tilläggsdokument avseende listning av Redwood Pharma AB (Publ) på Nasdaq First North Growth Market

Extra bolagsstämma
2022-10-25

Stämmoprotokoll

Revisionsberättelser

Revisionsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2020

Analyser

Analysguiden, Aktiespararna (8 november 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (7 juni 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (21 maj 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (19 januari 2021)

Information företrädesemission

Inbjudan till teckning av aktier 4–23 september 2019

Anmälningssedel (3 september 2019)

Jarl Securites Analys av Redwood Pharma (5 april 2018)

Analyst Groups Analys av Redwood Pharma (13 juni 2017)

Redwood Pharmas Presentation av Årsstämman 2017

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022
15 feb 2023

Delårsrapport jan–mar 2023
9 maj 2023

Årsstämma 2023
9 maj 2023

Certified Advisor

Erik Penser Bank
Tel: 08-463 80 00
Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm, Sverige