Investerare


Aktiekurs

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2022

Delårsrapport januari–december 2022

Delårsrapport januari–september 2022Presentationer

Sitdown 22 februari 2023


AktieägareAntal aktierÄgande (%)
Avanza Pension14 148 36414,7%
Martin Vidaeus2 462 4492,6%
Arne Andersson2 165 5042,3%
BNY Mellon SA/NV1 693 3771,8%
Carl Johan Mikael Thoren1 512 6011,6%
Johan Waldhe1 451 9481,5%
Sebastian Calinescu1 323 0001,4%
Fabian Karlsson1 288 4521,3%
Jens Erich Bechmann1 274 3751,3%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 188 3231,2%
Övriga aktieägare67 694 84270,36%
Totalt96 203 235100,0%
31 december 2022

Aktien

Nasdaq First North Growth Market: REDW
Redwood Pharmas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (sedan 14 april 2021) under kortnamnet (REDW) och handlas via banker och fondkommissionärer. Tidigare noterad på Spotlight Stock Market (sedan 15 juni 2016).

Information

Nasdaq First North Growth Market (Redwood Pharma)

Tilläggsdokument avseende listning av Redwood Pharma AB (Publ) på Nasdaq First North Growth Market

Extra bolagsstämma
2022-10-25

Stämmoprotokoll

Revisionsberättelser

Revisionsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2020

Analyser

Analysguiden, Aktiespararna (8 november 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (7 juni 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (21 maj 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (19 januari 2021)

Information företrädesemission

Inbjudan till teckning av aktier 4–23 september 2019

Anmälningssedel (3 september 2019)

Jarl Securites Analys av Redwood Pharma (5 april 2018)

Analyst Groups Analys av Redwood Pharma (13 juni 2017)

Redwood Pharmas Presentation av Årsstämman 2017

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022
15 feb 2023

Delårsrapport jan–mar 2023
9 maj 2023

Årsstämma 2023
9 maj 2023

Certified Advisor

Erik Penser Bank
Tel: 08-463 80 00
Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm, Sverige