Investerare


Finansiella rapporter

Delårsrapport januari–mars 2020

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 2019Presentationer

Lyckade testresultat och vägen framåt


Aktien

Spotlight Stock Market: REDW
Redwood Pharmas aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 15 juni 2016 under kortnamnet (REDW) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Information

Spotlight Stock Market (Redwood Pharma)

Fullmakt Årsstämma 2020

Information företrädesemission

Inbjudan till teckning av aktier 4–23 september 2019

Anmälningssedel

Jarl Securites Analys av Redwood Pharma (5 april 2018)

Analyst Groups Analys av Redwood Pharma (13 Juni 2017)

Redwood Pharmas Presentation av Årsstämman 2017

Finansiell kalender

Delårsrapport januari–mars 2020
11 maj 2020

Årsstämma
11 maj 2020 kl 16.00 i Stockholm

Delårsrapport januari–juni 2020
28 augusti 2020

Delårsrapport januari–september 2020
17 november 2020

Bokslutskommuniké 2020
17 februari 2021