Produkter


Nytt utvecklingsprogram mot mild ögontorrhet baserad på IntelliGel-plattformen

Vi lanserar det nya programmet för utveckling av behandlingar baserade på IntelliGel för att hjälpa patienter som lider av mild ögontorrhet. IntelliGel, den bärare som utnyttjas i bolagets östrogenterapi RP101, har på egen hand uppvisat en signifikant aktivitet gällande att på ett säkert sätt underlätta både tecken och symptom på ögontorrhet. Vi försöker nu utveckla IntelliGel till en behandling av mild ögontorrhet för både män och kvinnor i alla åldrar som har behov av tillfällig lindring.

Efter en genomförd marknadsundersökning av patienter med milda besvär i USA och Europa bekräftas behovet av nya effektiva behandlingar som kan lindra milda eller övergående symtom, särskilt om dessa behandlingar har lång varaktighet och minskar den mängd doseringar som behövs.

Med mer än 15 miljoner patienter som fått diagnosen mild ögontorrhet i USA och Europa är affärsmöjligheten mycket betydande. Det nya programmet utökar bolagets portfölj och erbjuder behandlingsfördelar på en mycket bredare marknad.

RP101

Topikal (lokal) ögonbehandling av torra ögon hos post-menopausala kvinnor

Vår första produktkandidat är baserad på en östrogen som i tidigare kliniska studier visat sig kunna återställa tårfilmsproduktion och ge en bra behandlingseffekt. Redwood Pharma´s projekt RP101 syftar till att återställa den naturliga nivån av denna molekyl genom administrering i form av en ögondroppe. Denna behandling tros främja den tårfilmsproduktion som behövs för att korrekt smörja den främre delen av ögat. Redwood Pharma´s team har nu och andra forskare har tidigare bekräftat en signifikant korrelation mellan den verksamma substansen och minskade symptomen mot torra ögon i kliniska prövningar.

Torra ögonsjukdomar

Torra ögon syndromet (DED) upplevs genom torrhet, smärta, sveda, brännande känsla, rodnad, klåda, dimsyn, slemproduktion och allmänt obehag i den främre delen av ögat. Det försämrar människors grundläggande dagliga funktioner såsom läsning, användning av teknisk utrustning och bilkörning. I sina svåraste former försämrar det även synen. Obehandlad kan i vissa fall torra ögon leda till skada på den okulära ytan och i värsta fall blindhet.

DED orsakas av många faktorer, bland annat inflammation, dysfunktion av körtlar och celler runt om i ögat, åldrande, kontaktlinsanvändning, långvarig datoranvändning samt torra miljöer kan öka risken att få DED. Patienter är oftast tvingade att använda standardiserade receptfria ögondroppar eller en kombination av andra läkemedel och kirurgi för att försöka lindra symptomen. Det finns för närvarande ingen produkt på marknaden som idag behandlar den grundläggande orsaken till DED.