Om oss


Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar ögonläkemedel inom områden där de medicinska behoven är extra stora.

Vårt första projekt är ett exempel på det. Med RP101 behandlas svårt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Något som är möjligt tack vare vår drug delivery-plattform IntelliGel, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser. En plattform som också kan bidra till att förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel.

När det gäller dry eye disease (DED) är potentialen enorm. Totalt sett är 344 miljoner människor drabbade, vilket motsvarar 3,1 miljarder dollar globalt. Och marknaden bedöms växa, inte minst eftersom det saknas effektiva läkemedel.

Det är något som vi vill förändra. Strategin är att teckna licensavtal med läkemedelsbolag som tillverkar och säljer produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

Established:
in Feb. 12 2012 with HQ in Stockholm, Sweden
Focus:
Development of new opthalmic medicines
Traded on:
Nasdaq First North Growth Market (REDW)
Lead Product:
Topical therapy for Dry Eye Disease
Use network
of external expertise in production, quality and regulatory organizations
Technology:
IntelliGel hydrogel drug delivery platform

Styrelse


Ulf Björklund

Styrelseordförande (sedan 2023) Chief Medical Officer (sedan 2016)


Tillhandahåller konsulttjänster som Chief Medical Officer sedan 2016.

Född: 1956.

Utbildning: Apotekare vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i UB-consulting AB, styrelseordförande i Lipum AB och styrelseordförande i Stayble Therapeutics AB. 

Innehav: 163 647 aktier (0,15%).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Tom Rönnlund

Styrelseledamot sedan 2023


Utbildning: MBA från Stockholms universitet

Övrig uppdrag: CCO Surgify Medical Oy, Styrelseledamot i Bonnier Healthcare och Prostalund AB.

Innehav: 0 aktier (0%)

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Håkan Magnusson

Styrelseledamot sedan 2023


Utbildning: MBA i International Business Administration från Lunds universitet.

Övrig uppdrag: Interim CEO Lectica Group

Innehav: 0 aktier (0%)

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Martin Vidaeus

Styrelseledamot och verkställande direktör (sedan 2012). 


Född: 1966.

Utbildning: MBA från New York University, USA, och Bachelor of Science in Chemical Engineering från University of Maryland, College Park, USA.

Övriga uppdrag:

Innehav: 2 462 449 aktier (2,3%).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Ledande befattningshavare


Martin Vidaeus

Styrelseledamot och verkställande direktör (sedan 2012). 


Född: 1966.

Utbildning: MBA från New York University, USA, och Bachelor of Science in Chemical Engineering från University of Maryland, College Park, USA.

Övriga uppdrag:

Innehav: 2 462 449 aktier (2,3%).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Hans Ageland

Chief Operating Officer sedan 2012 


Född: 1961.

Utbildning: Civilingenjör i biokemi från KTH.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Ateljé Grön AB och styrelsesuppleant i Daniel & Sebastian Byggentreprenad AB.

Innehav: 407 109 aktier (0,38%).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Ulf Björklund

Chief Medical Officer sedan 2016


Tillhandahåller konsulttjänster som Chief Medical Officer sedan 2016.

Född: 1956.

Utbildning: Apotekare vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i UB-consulting AB, styrelseordförande i Lipum AB och styrelseordförande i Stayble Therapeutics AB. 

Innehav: 18 183 aktier (0,09%).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Peter Rooslien

Finanschef sedan 2016. 


Tillhandahåller konsulttjänster som finanschef sedan 2016.

Född: 1956.

Utbildning: Civilekonom vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: styrelseordförande i RochS Sifferkontoret AB och styrelseledamot i Rooslien Ekonomikonsult AB.

Innehav: Peter Rooslien saknar innehav i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja