Marknad


Marknad torra ögon

Möjligheter

Vi söker för tillfället nya läkemedelsprodukter som är i behov av lokal långsam frisättning i ögat, och som därmed kan dra nytta av vår IntelliGel plattform. För förfrågningar, vänligen kontakta oss.

Marknad

344 miljoner människor i världen lider av torra ögon. I dagsläget saknas effektiva ögonläkemedel, särskilt när problemen blir allvarliga. Som för 7% av alla postmenopausala kvinnor – 10 miljoner människor bara i Europa och USA.

Det vill Redwood Pharma göra något åt.

Att utveckla nya ögonläkemedel för torra ögon bidrar till att lösa ett växande folkhälsoproblem. Kroniskt torra, röda och kliande ögon är den främsta orsaken till att patienter besöker ögonläkare. I takt med en åldrande befolkning är det ett växande problem som påverkar livskvaliteten för de som drabbas.

Vi är också övertygade om att det är en god investering ur ett affärsperspektiv. I dagsläget saknas nämligen effektiva ögonläkemedel. Det är ett tomrum som vi har möjlighet att fylla. Först ut på marknaden är produktkandidaten RP101, som kommer att innehålla den verksamma substansen östradiol/östrogen. Östrogen är beprövat och återfinns i 500 andra produkter på marknaden.

Kärnan av Redwood Pharma är innovation. Till grund för läkemedlet ligger därför en nyskapande drug delivery-plattform kallad IntelliGel, som det finns patent på. Vilket även ger oss ensamrätt genom ett licensavtal från Broda Technologies på alla oftalmologiska användningar av plattformen fram till 2031.

Just nu testas RP101, men vi befinner oss fortfarande bara i startgroparna. Planen är att kommersialisera vår produktkandidat, bland annat genom licenser till större läkemedelsbolag. Resan mot torra ögon har bara börjat.