RP501 är namnet på Redwood Pharmas nya utvecklingsprogram mot mild ögontorrhet

Efter tidigare publicering har Redwood Pharma officiellt utnämnt det nya utvecklingsprogrammet för behandling av mild ögontorrhet till RP501. Detta program bygger på nyligen uppvisade kliniska bevis att IntelliGel på egen hand kan ge patienter lindring, visade och utvärderade i både objektiva och subjektiva mätpunkter. RP501 är en behandling av mild ögontorrhet för både män och kvinnor i alla åldrar som har behov av tillfällig lindring.

Med unika, kliniska bevis stärker RP501 sin konkurrenskraftiga position. RP501 kommer kunna konkurrera på en växande marknad bestående av mild ögontorrhet inklusive tårersättningsmedel till ett värde av 2 miljarder USD globalt, enligt marknadsundersökning av TMR 2020. Marknadens drivkrafter inkluderar en åldrande befolkning, ökad datoranvändning / skärmtid och ökade föroreningar. En nyligen genomförd marknadsundersökning på patienter utförd av Redwood Pharma i USA och Europa tyder på att marknaden har behov av terapier som är effektiva och minskar antalet behandlingar per dag. Uppskattningsvis 40% (cirka 3,4 miljoner människor i USA och EU) av de tillfrågade skulle vara intresserade av att byta till RP501 från sina nuvarande produkter som används idag.

”Med hjälp av regulatoriska experter utvärderar teamet från Redwood Pharma utvecklings- och regleringsvägarna framåt för att förverkliga en produktkommersialisering i USA och EU, två av de största marknaderna globalt. När alternativen utvärderats kommer bolaget att kunna definiera de aktiviteter som behövs för att slutföra marknadstillstånd. Det är vår avsikt att kommunicera detta till marknaden så snart som möjligt. Vi ser mycket positivt på detta kommersiella tillfälle att utöka vår produktportfölj genom att utnyttja vår kunskap om IntelliGel, resultat från RP101, vår läkemedelskandidat för behandling av kroniskt torra ögon, och vår kliniska expertis inom detta ögonläkareområde. Eftersom det finns många former av torra ögon och inte en enda lösning kan RP501 och RP101 ge symtomlindring till olika patientgrupper ”, säger VD Martin Vidaeus.

För mer information:

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ.)

Tel: +46 (0) 70232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet instillationer per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE008294789).

2020-10-09