NY-Investerare


Finansiella rapporter


Presentationer

Aktien

Spotlight Stock Market: REDW
Redwood Pharmas aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 15 juni 2016 under kortnamnet (REDW) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Information

Spotlight Stock Market (Redwood Pharma)

Fullmakt Årsstämma 2019

Information företrädesemission

Inbjudan till teckning av aktier 4–23 september 2019

Anmälningssedel

Jarl Securites Analys av Redwood Pharma (5 april 2018)

Analyst Groups Analys av Redwood Pharma (13 Juni 2017)

Redwood Pharmas Presentation av Årsstämman 2017

Finansiell kalender

Kvartalsrapport Q3 2019
19 november 2019

Bokslutskommuniké 2019
14 februari 2019