Två internationella företag inleder due diligence av Redwood Pharmas produkt RP501 inför potentiella kommersiella avtal

Stockholm, 7 maj 2024. Redwood Pharma AB (publ) meddelar idag att två internationella företag påbörjat en due diligence av bolagets unika och revolutionerande produkt mot ögontorrhet – RP501. Båda företagen har undertecknat sekretessavtal i syfte att få tillgång till Redwood Pharmas virtuella datarum (VDR) för att utvärdera dokumentationen inför förhandlingar om potentiella kommersiella avtal. 

Virtuella datarum är onlineplattformar som innehåller konfidentiell information om tillgångar av kommersiellt intresse. Tillgång till datarummet ges på strikt konfidentiell basis till potentiella partners för deras utvärdering av känslig information som bland annat rör detaljer om genomförda kliniska studier och marknadsundersökningar, immateriella rättigheter såväl som diskussioner med tillsynsmyndigheter. Datarum är avgörande i en utvärdering (due diligence) som i sin tur kan leda till undertecknandet av ett kommersiellt avtal.

”Vi har sedan en tid flera parallella diskussioner med potentiella kommersiella partners som visat ett stort intresse för den unika och revolutionerande medicintekniska produkten RP501 och det är glädjande att två av dessa intressenter nu valt att teckna sekretessavtal. Det ger dem möjlighet att gå vidare i processen och genomföra en grundlig due diligence av projektet”, säger Martin Vidaeus, vd på Redwood Pharma. 

RP501 utvecklas för att bli ett effektivt och användarvänligt receptfritt termogel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar fler än 300 miljoner människor runt om i världen. Resultaten från en klinisk studie visar att RP501 är säker, ger en signifikant terapeutisk effekt redan vid en dosering med 1–2 droppar per dag och är bekväm att använda – egenskaper som konsumenter anser vara de viktigaste parametrarna för en produkt mot ögontorrhet.

Redwood Pharma är av konfidentialitetsskäl förhindrade att avslöja namnen på de företag som nu påbörjat due diligence-processen av RP501. Bolaget befinner sig i en tidigt fas i en affärsprocess med intressenterna och att det inte finns några garantier att de leder till slutliga avtal. 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-05-07