Redwood Pharma meddelar utfall i optionsinlösen

Den 16 april 2024 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 5 som emitterades i samband med Redwood Pharma AB:s (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som genomfördes under augusti/september 2023Totalt har 62 700 teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjats för teckning av 627 aktier, motsvarande en bruttolikvid om 6 270 SEK. 

Under perioden 2 april fram till och med den 16 april 2024 har innehavare av teckningsoptioner, för var ett hundra (100) teckningsoptioner av serie TO 5 haft rätt att teckna en (1) ny aktie i Redwood Pharma till en teckningskurs om 10,0 SEK per aktie. Totalt har 62 700 teckningsoptioner av serie TO 5nyttjats för teckning av 627 aktier, motsvarande en teckning om 6 270 SEK. Styrelsen i Redwood Pharma kommer att besluta om tilldelning under dagen. Nyttjandet medför en utspädning om 0,02 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 30 april 2024och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 2 654 502 aktier och aktiekapitalet uppgå till 13 272 510SEK.

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Market & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta: 

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om Redwood Pharma
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.co

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök ww.redwoodpharma.se

2024-04-17