Redwood Pharma ändrar datum för årsstämma och publicering av delårsrapport 

Stockholm, 8 april 2024. Redwood Pharma AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2024 samt att senarelägga bolagets årsstämma. Beslutet har fattats mot bakgrund av den föreslagna nyemission som ska behandlas under en extra bolagsstämma den 24 april.

Redwood Pharma kommer att publicera delårsrapporten för det första kvartalet 2024 den 23 april i stället för den 8 maj som kommunicerats tidigare. Årsstämman kommer att hållas den 27 juni klockan 11:00, vilket är senare än tidigare kommunicerat datum som var den 29 maj. 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-04-08