Redwood Pharma meddelar omräknade villkor för teckningsoptioner av serie TO 5

2024-02-22 15:00

Med anledning av sammanläggningen av aktier i Redwood Pharma AB (publ) (”Bolaget”) som slutfördes den 9 februari 2024, har omräkning gjorts i enlighet med optionsvillkoren avseende teckningskurs och antalet aktier som varje teckningsoption av serie TO 5 ger rätt att teckna. 

Den nya teckningskursen per aktie motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 29 februari 2024 till och med den 27 mars 2024, dock lägst tio (10) SEK och högst trettio (30) SEK, och det nya antalet aktier som varje en (1) teckningsoption berättigar till teckning av uppgår till 0,01. Det krävs således ett hundra (100) teckningsoptioner av serie TO 5 för att teckna en (1) ny aktie i Redwood Pharma. 

Före omräkningen motsvarade teckningskursen 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med 29 februari 2024 och med den 27 mars 2024, dock lägst 0,1 SEK och högst 0,3 SEK, och varje (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) aktie. Övriga villkor för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 5 kvarstår oförändrade. Optionsvillkoren i sin helhet finns tillgängligt på Redwood Pharmas hemsida www.redwoodpharma.se

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök ww.redwoodpharma.se

2024-02-22