Redwood Pharma offentliggör tidsplan för sammanläggning av aktier

2024-02-01 14:00

Styrelsen i Redwood Pharma (publ) har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämma som hölls den 19 januari 2024, fastställt avstämningsdag och tidsplan för sammanläggning av bolagets aktier. 

Den 19 januari 2024 beslutade extra bolagsstämman i Redwood Pharma att genomföra en sammanläggning av aktier, innebärandes att ett hundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Styrelsen har nu, i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande, fastställt avstämningsdag för sammanläggningen av aktier till den 9 februari 2024. De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämt delbart med ett hundra (100), kommer att vederlagsfritt erhålla så många aktier som krävs för att aktieägarens innehav ska bli jämt delbart med ett hundra (100). Erhållande av aktier enligt ovan och sammanläggningen av aktier kommer ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att någon åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare. 

Sista dagen för handel i Bolagets aktier innan sammanläggningen är den 7 februari 2024 och första dagen för handel i Bolagets aktier efter sammanläggningen är den 8 februari 2024. Bolagets aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen den 8 februari 2024. Aktieägarens procentuella andel av det totala antalet aktier i bolaget och värdet av det enskilda aktieinnehavet förblir oförändrat.

Efter sammanläggningen av aktier kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 2 653 875, envar med ett kvotvärde om 5,00 kronor. 

Till följd av sammanläggningen kommer Redwood Pharma att byta ISIN-kod. Från och med den 8 februari 2024 handlas aktien i bolaget med den nya ISIN-koden SE0021512134.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök ww.redwoodpharma.se

2024-02-01