Redwood Pharma lämnar förtydligande information om förestående sammanläggning av aktier

2024-02-01 15:00

Redwood Pharma AB (publ) lämnar idag förtydligande information om den förestående sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd aktiesplit, som beslutades vid en extra bolagstämma den 19 januari 2024. Effekten av sammanläggning kommer att synas på aktieägares depåer den 8 februari 2024 som en signifikant ökning av priset per aktie, eftersom bolagets totala marknadsvärde kommer att fördelas på ett betydligt lägre antal aktier. Det faktiska värdet av en enskild aktieägares innehav påverkas dock inte av sammanläggningen.  

Sammanläggningen av aktier genomförs primärt för att reducera volatiliteten i aktiens prissättning och effektivisera administrationen kring aktiehandeln. En aktieägare som idag innehar 100 aktier i bolaget kommer att äga 1 aktie efter sammanläggningen. Aktieägarens procentuella andel av det totala antalet aktier i bolaget och värdet av det enskilda aktieinnehavet förblir oförändrat. 

Aktieägarna i Redwood Pharma kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. 

Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Redwood Pharma att byta ISIN-kod. Från och med torsdagen den 8 februari 2024 handlas aktien i bolaget med den nya ISIN-koden SE0021512134. 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-02-01