Redwood Pharma informerar om reviderat förslag till beslut om val av styrelse vid den kommande årsstämman

Stockholm, 22 juni 2023. Redwood Pharma AB (publ) informerar idag om förändringar i det förslag till beslut om val av styrelse som lämnats i kallelsen till bolagets årsstämma den 28 juni. Till styrelseordförande föreslås Tom Rönnlund (nyval) och till styrelseledamöter Martin Vidaeus (omval) samt Håkan Magnusson (nyval). 

Förslaget till beslut om val av styrelse ersätter det som framgår av den kallelse som publicerades den 30 maj, och har liksom det ursprungliga förslaget lämnats av en grupp aktieägare representerande minst 2,72 procent av samtliga aktier i bolaget. Bakgrunden är att de tidigare föreslagna ledamöterna Ingrid Atteryd Heiman och Göran Eckerwall nu meddelat att de avböjer omval. Nuvarande styrelseordföranden Björn Larsson har redan tidigare meddelat att han önskar lämna sin position i samband med årsstämman.  

Håkan Magnusson (f. 1963) har mer än 20 års erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrin och apotekssektorn, med speciell inriktning mot snabbrörliga konsumentprodukter. Han är idag Senior Advisor för life science-företaget de Faire Medical AB, där han tidigare varit VD, och har dessförinnan innehaft positioner som bland annat vd för Cura Apoteket (ICA), Director Assortment & Purchasing and Procurement på Apoteket Hjärtat, vd för ACO Hud Sverige AB och Marketing Director / Business Unit Manager på Pharmacia Sverige AB. Han har en MBA i International Business Administration från Lunds universitet. 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2023-06-22