Redwood Pharma presenterar positiva resultat från en klinisk studie med RP501 mot ögontorrhet

Stockholm, 31 maj 2023. Redwood Pharma AB (publ) meddelar positiva resultat från bolagets kliniska studie med RP501, en medicinteknisk egenvårdsprodukt som utvecklas för behandling av ögontorrhet. Resultaten visar att RP501 är säker och tolereras väl och att produkten ger statistiskt signifikanta positiva resultat på ett flertal subjektiva effektmått, som till exempel brännande känsla, sveda och klåda. 

I studien utvärderades behandlingens säkerhet, tolerabilitet och effekt på personer som lider av ögontorrhet samt hos kontaktlinsbärare som upplever obehag av kontaktlinserna. Totalt 64 försökspersoner delades in i respektive grupp och behandlades i 84 respektive 33 dagar. 

RP501 uppnådde en statistiskt signifikant effekt på flera av de 10 subjektiva mätparametrarna i studien, som till exempel brännande känsla, sveda och klåda i ögat. Resultaten visar också att produkten är säker och tolereras väl. Även produktens användarvänlighet uppfattas positivt av en majoritet av försökspersonerna. 

“Det är glädjande att vi idag kan rapportera positiva resultat från vår kliniska studie med RP501 som visar både signifikant effekt avseende flera parametrar och en gynnsam säkerhetsprofil. Vi är också nöjda över den positiva återkoppling vi fått från deltagarna kring produktens användarvänlighet. Arbetet med att optimera tillverkningsprocessen och reducera produktionskostnaden blir nu ett viktigt fokus för att stärka produktens kommersiella potential”, kommenterar Martin Vidaeus, vd för Redwood Pharma. 

RP501 utvecklas för att kunna bli ett effektivt receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar fler än 300 miljoner människor runt om i världen. RP501 bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat men som omedelbart omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar i ögat under lång tid.

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 maj 2023.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2023-05-31