Redwood Pharma slutför rekryteringen till klinisk studie med RP501 mot ögontorrhet

Stockholm, 17 mars 2023. Redwood Pharma AB (publ) meddelar att bolaget nu har avslutat rekryteringen och den sista personen har inkluderats i den kliniska studien för RP501, bolagets medicintekniska egenvårdsprodukt som utvecklas för behandling av ögontorrhet. Top line-resultaten från studien förväntas kunna presenteras i slutet av det andra kvartalet 2023.   

I studien utvärderas behandlingens säkerhet, tolerabilitet och effekt hos personer som lider av ögontorrhet, med eller utan användning av kontaktlinser. Studien består av två grupper, utan eller med kontaktlinser och patienterna har behandlats under 90 respektive 30 dagar. Studieresultaten kommer att ligga till grund för Redwood Pharmas ansökan om CE-märkning hos ett anmält organ (notified body). 

“Rekryteringen till studien har nu framgångsrikt avslutats i linje med den tidsplan som vi tidigare har kommunicerat. Nu arbetar vi målinriktat för att gå vidare med vår innovativa behandling av ögontorrhet, RP501, mot en marknadslansering så att vi kan börja generera intäkter till bolaget”, kommenterar Martin Vidaeus, vd för Redwood Pharma.   

RP501 utvecklas för att bli ett effektivt receptfritt tårersättningsmedel för lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar fler än 300 miljoner människor runt om i världen. RP501 bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2023-03-17