Rättelse: Redwood Pharmas årsredovisning för 2022 har publicerats

Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma”) meddelar idag en rättelse gällande pressmeddelandet ”Redwood Pharma årsredovisning för 2022 har publicerats” som offentliggjordes den 6 mars 2022. Rättelsen avser att lägga till Revisionsberättelsen och Uttalande från företagsledningen

Den uppdaterade årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, https://redwoodpharma.se/investerare/

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torraögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2023-03-08