Den första patienten har påbörjat Redwood Pharmas RP501-behandling mot torra ögon 

(Stockholm, 5 maj 2022) Redwood Pharma AB (publ) meddelar idag att den första patienten har inkluderats i bolagets kliniska prövning av RP501 och även påbörjat behandling. Den medicintekniska produkten RP501 med sina innovativa termogel-egenskaper förväntas utgöra ett effektivt och unikt tillskott till förstahandsbehandlingen för patienter som lider av torra ögon.

Redwood Pharmas kliniska prövning är en singelcenterstudie som kommer att genomföras vid det Medicinska Universitetet i Wien, Österrike, under ledning av huvudprövaren Prof. Gerhard Garhöfer. 60 patienter kommer att delas in i grupper av patienter med och utan kontaktlinser. Kontaktlinsbärare kommer att behandlas under en månad, medan icke-bärare kommer att behandlas under 3 månader. Studieresultaten förväntas senast under första kvartalet 2023.

RP501 (IntelliGel) utvecklas för närvarande som en medicinteknisk produkt i Europa. Säkerheten och effekten av RP501 testades i Fas II-studien av RP101 som utfördes av Redwood Pharma på kvinnor efter klimakteriet. I den studien förbättrade RP501 (vehikelkontrollen) både subjektiva symtom och objektiva mätpunkter som torrhet, gruskänsla, produktion av tårvätska, tear break-up time och färgning av hornhinnan.

I enlighet med den nya europeiska förordningen om medicintekniska produkter (MDR, EU-förordning 2017/745) är syftet med prövningen att visa säkerhet och effekt av RP501. Behandlingseffektiviteten hos enskilda patienter kommer att utvärderas utifrån olika objektiva och subjektiva mått. Resultatet av studien kommer att användas i en ansökan om CE-märkning. 

“Vi är mycket glada över att den första patienten har påbörjat behandlingen i vår Redwood Pharma-sponsrade prövning med RP501. Studien kommer att rekrytera patienter med ett behov av att minska symtom på torra ögon. Med positiva resultat tror Redwood Pharma att RP501 kan bli en terapi med betydande kommersiell potential”, säger Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma AB.

RP501 kommer att adressera en stor marknad där det finns ett behov av bättre behandlingar som erbjuder effektiv lindring mot torra ögon med färre administreringar per dag. RP501 har betydande terapeutisk och kommersiell potential som nästa generations förstahandsterapi för att behandla majoriteten av patienter med torra ögon, inklusive män och kvinnor i alla åldrar. Den globala marknaden värderades till 2,3 miljarder USD 2019 och förväntas växa till 2,9 miljarder USD 2030 (Källa: Transparency Market Research 2020). Idag vänder sig personer som lider av torra ögon först till tårersättningsmedel (ögondroppar baserade på en saltlösning) för att ge tillfällig lindring.

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 5 maj 2022, kl. 14.00.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth stock market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2022-05-05