Redwood Pharma lanserar nytt utvecklingsprogram för mild ögontorrhet baserad på IntelliGel-plattformen

(Stockholm, 8 september 2020) Redwood Pharma offentliggör idag lanseringen av ett nytt program för utveckling av behandlingar baserade på IntelliGel för att hjälpa patienter som lider av mild ögontorrhet.

IntelliGel är den bärare som utnyttjas i bolagets östrogenterapi RP101. RP101 riktar sig mot måttlig till svår ögontorrhet hos kvinnor efter menopaus och har nyligen genomgått en Fas 2-prövning. I Fas 2-testerna (som för RP101 var framgångsrika) gjorde bolagets forskare den oväntade upptäckten att IntelliGel på egen hand uppvisade en signifikant aktivitet när det gällde att på ett säkert sätt underlätta både tecken och symptom på ögontorrhet. Denna observation har inspirerat bolaget till att försöka utveckla IntelliGel till en behandling av mild ögontorrhet för män och kvinnor i alla åldrar som har behov av tillfällig lindring. Det nya programmet utökar bolagets portfölj och erbjuder behandlingsfördelar på en mycket bredare marknad.

Ögontorrhet är en stor indikation, med flera etiologier och svårighetsgrader, och medför ett antal medicinska behov som inte är uppfyllda. Det finns många sätt att behandla sjukdomen, men inget enskilt läkemedel eller enskild metod hjälper alla. I och med framgången i Fas 2 för RP101-programmet, vilket kommer att tillgodose behovet hos en stor andel av de kvinnor efter menopaus som lider av kronisk, måttlig till svår ögontorrhet, så kan den nya IntelliGel-baserade behandlingen erbjuda tillfällig lindring för både män och kvinnor, i alla åldrar, som lider av milda besvär.

För att dra nytta av den här upptäckten och utvärdera om det finns kommersiell potential i att använda IntelliGel för behandling av ögontorrhet sökte bolaget upp ledande experter på området och genomförde en marknadsundersökning i USA och Europa bland personer med milda besvär. Det här arbetet bekräftade att det finns ett behov av nya behandlingar som kan lindra milda eller övergående symptom, särskilt om dessa behandlingar har lång varaktighet och minskar den mängd doseringar som behövs. Den icke-kliniska undersökningen bekräftar att patienter är missnöjda med befintliga behandlingar och mer än 70 % av de svarande tilltalades av produkten IntelliGel så som den beskrevs. Uppskattningsvis 40 % av de svarande skulle vara intresserade av att byta till IntelliGel från de befintliga produkter de använder idag.

”Ögontorrhet är en vanligt förekommande ögonsjukdom med många olika orsaker, som utgör ett stort problem för de patienter som drabbas”, säger professor Gerhard Garhöfer från Medicinska Universitetet i Wien, Österrike. “I Fas 2-prövningen visade RP101 signifikanta förbättringar vid behandling av måttlig till svår ögontorrhet hos kvinnor efter menopaus, och dessutom tyder preliminära data för IntelliGel i Fas 2-prövningen av RP101 på att IntelliGel har idealiska egenskaper för behandling av mildare former av ögontorrhet: kraftig effekt på symptom förknippade med ögontorrhet vid administrering bara två gånger om dagen. Tillsammans med en utmärkt säkerhetsprofil utgör de här resultaten starka argument för att vidareutveckla IntelliGel till ett lovande nytt läkemedel för behandling av symptom förknippade med ögontorrhet hos de som lider av milda besvär.”

Med mer än 15 miljoner patienter som fått diagnosen mild ögontorrhet i USA och Europa är affärsmöjligheten mycket betydande. Världsmarknaden för behandlingar som ger tillfällig lindring av torra ögon värderades till omkring 2 miljarder USD 2016 och växer snabbt, enligt Transparency Market Research (2017). Det uppskattas att den totala marknaden för alla produkter mot ögontorrhet kommer att växa från 5 miljarder USD idag till 7 miljarder USD år 2025.

VD Martin Vidaeus säger: “Vi blev överraskade och entusiastiska när vi upptäckte att IntelliGel inte bara fungerar som en högeffektiv drug delivery-plattform, utan också ger behandling på egen hand. En välkommen bonus från Fas 2-prövningen av RP101 var att vi såg att IntelliGel självt har kliniska effekter på sjukdomstecken, till exempel produktion av tårvätska, som andra ledande produkter på marknaden inte har – detta kommer helt klart att skilja vår produkt från övriga, och skapa uppmärksamhet från läkare och patienter. Baserat på våra undersökningar tillsammans med externa konsulter har vi bedömt att IntelliGel kan förväntas klassificeras som en medicinteknisk produkt i Europa, vilket möjliggör en väsentligt snabbare och billigare utvecklingsprocess än för en typisk läkemedelsprodukt. Vi undersöker nu även hur Intelligel förväntas bedömas i regulatoriskt hänseende på de övriga marknaderna.  Efter de viktiga observationerna av IntelliGels egenskaper i Fas 2-prövningen av RP101 har Redwood vidtagit åtgärder för att säkra vår ensamrätt, genom att lämna in en patentansökan kring användning av IntelliGel för behandling av ögontorrhet. Med hjälp av experter kommer bolaget nu att färdigställa vår utvecklingsplan och strategi för registrering. RP101 och IntelliGel kommer att betjäna olika delar av marknaden och ge patienter fler alternativ när det gäller att tillgodose deras medicinska behov.”

Om IntelliGel

IntelliGel är Redwood Pharmas exklusiva teknik för avgivning av läkemedel till ögats främre del med en ny hydrogel baserad på poloxamerer och vatten. IntelliGel ges som ögondroppar och bildar en gel vid kontakt med ögat. Denna genomskinliga, smörjande, reversibla termogel kan öka den aktiva ingrediensens biologiska tillgänglighet. IntelliGel-plattformen kan användas för receptbelagda såväl som för receptfria produkter. Därutöver kommer ett nytt utvecklingsprogram nu att inledas för att undersöka möjligheten att använda enbart IntelliGel för behandling av mild ögontorrhet. IntelliGel används i dagsläget i dermatologiska produkter som säljs i USA och Kina.

Om RP101

RP101 är en ny topisk behandling för kvinnor efter menopaus som lider av kronisk, måttlig till svår ögontorrhet (dry eye disease, DED). Denna produktkandidat i Fas 2 består av en låg dos av en östrogenanalog som formulerats i IntelliGel, vilket är en exklusiv drug delivery-plattform för kontrollerad frisättning av läkemedel. RP101 kommer att bli den första hormonbehandlingen av DED, och riktar sig mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna i den kritiska vävnaden i och runt ögat. Redwood Pharma fullbordade och publicerade nyligen, i mars 2020, lyckade resultat från en randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter-Fas 2-studie.

Mer information:

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ.)
Tel: +46 (0) 70 232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades ut för publicering genom kontaktpersonen ovan, den 8 september 2020.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma utvecklar oftalmiska produkter för olösta medicinska behov. Bolagets första projekt är utveckling av läkemedeskandidaten RP101 med en känd aktiv substans mot kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter menopaus, vilka har måttliga till svåra symptom. Frisättningen av aktiv ingrediens regleras med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel. Genom avändning av IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra administrering av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i beredning och tidig klinisk utveckling. Intäkter kommer att skapas genom licensavtal med läkemedelsföretag som har resurser att tillverka och sälja godkända produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på aktiebörsen Spotlight (REDW.ST, ISIN: SE008294789).

2020-09-08