Redwood Pharma tillförs ca 2,1 Mkr

I samband med konvertibelemissioner under perioden juli 2018 – januari 2019 gav Redwood Pharma ut 287 958 teckningsoptioner som löper ut vid olika tillfällen under 2021 och inledningen av 2022. Efter omräkning med anledning av företrädesemissionen i september 2019 ger teckningsoptionerna rätt till nyteckning av sammanlagt 293 716 aktier.

Innehavararen av teckningsoptionerna har idag utnyttjat samtliga dessa för teckning av nya aktier. Redwood Pharma tillförs därigenom ca 2,1 Mkr.

Genom teckningen ökar antalet aktier i Redwood Pharma med 293 716 från 14 698 693 till 14 992 409 stycken. Aktiekapitalet ökar med 58 743,20 kr från 2 939 738,60 kr till 2 998 481,80 kronor.
 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 may 2020.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-05-18