Patent kommer beviljas i Kina avseende IntelliGel

Kinas patentverk (CNIPA) har meddelat sin avsikt att bevilja ett nytt patent i Kina i den portfölj som är licensierad till Redwood Pharma från Broda International LLC. Ett nytt patent kommer, när det beviljas, att tillhandahålla patentskydd i Kina, en av de största marknaderna globalt, för IntelliGel-plattformen, som bland annat används i utvecklingen av Redwood Pharmas läkemedelskandidat RP101.

Kina representerar en av de största globala marknaderna och möjligheterna för aktuella ögonterapier med läkemedelsleveransplattformen IntelliGel. Detta innebär att Redwood Pharmas ögonterapi RP101 snart kommer att ha skydd genom IntelliGel på de fyra stora globala marknaderna: USA, EU, Japan och Kina.

”Värdet på RP101 och IntelliGel-plattformen kommer nu att öka då framtida kommersiella partners i regionen får skydd mot konkurrens. Redwood Pharma säkerställer skyddet genom en integrerad IP-strategi implementerad av företaget och av licensgivaren Broda International. Vi tackar våra licenspartners för deras fortsatta innovationer och för att de fortsätter att söka IP-skydd,” säger VD Martin Vidaeus.

 

Om IntelliGel

IntelliGel är Redwood Pharmas exklusiva teknik för att leverera läkemedel till framsidan av ögat med en ny hydrogel baserad på poloxamerer och vatten. IntelliGel appliceras som ögondropp och geler vid kontakt med ögat. Denna transparenta, smörjande, reversibla termogel kan öka biotillgängligheten för den aktiva substansen, eftersom hydrogelen håller läkemedlet i ögat längre. Detta möjliggör i sin tur en minskning av den administrerade aktiva substansen, en minskning av antalet doser och möjliga biverkningar relaterade till den aktiva substansen. IntelliGel används för närvarande i dermatologiska produkter som säljs kommersiellt i USA och Kina. IntelliGel kan användas för receptbelagda produkter och för OTC-produkter.

 

Om RP101

RP101 är en ny, aktuell behandling för kvinnor efter klimakteriet som lider av kronisk, måttlig till svår torr ögonsjukdom (DED). Denna fas II-produktkandidat består av en lågdos östrogenanalog formulerad i IntelliGel, en egenutvecklad plattform med kontrollerad frisättning, och kommer att vara den första hormonbehandlingen för DED riktad mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna i kritiska vävnader i och runt ögat. Redwood Pharma initierade en randomiserad, placebokontrollerad multicenter fas II-prövning där den första patienten doserades i februari 2019, där den sista patienten behandlades i november 2019 och där toppresultaten förväntas under Q1 2020. Höjdpunkter inkluderar:

  • Stort medicinskt behov (US$3 miljarder global DED-marknad) och väldefinierad adresserbar marknad – 7% av alla kvinnor efter klimakteriet lider av måttlig till svår DED, 10 miljoner bara i USA och Europa
  • Östrogen – en säker och effektiv aktiv substans som finns i över 500 produkter som säljs globalt. RP101 kommer att leverera en topikal, låg dos till ögat
  • Unik IntelliGel drug-delivery plattform väl lämpad för oftalmisk användning – ökar biotillgängligheten, minskar antalet doser
  • Stark säkerhetsprofil och effektdata, inklusive positiva data från två tidigare fas II-studier i USA av 138 patienter som visade god säkerhetsprofil och förbättring av både tecken och symtom hos kvinnor efter klimakteriet med måttlig till svår DED
  • Fas II-data under första kvartalet 2020, med GMP-produktion etablerad och tydlig väg till kommersialisering
  • Stark IP och marknadsexklusivitet

 

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2020.

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-02-10