Redwood Pharma har lämnat in ansökan om start av klinisk prövning

Redwood Pharma har lämnat in sin första nationella ansökan om start av klinisk prövning (Clinical Trial Application) av RP 101. Denna ansökan representerar en betydande milstolpe i utvecklingen av bolagets nya behandling av kroniskt torra ögon (DED) hos kvinnor efter klimakteriet.

“Det är med tillfredsställelse vi kan berätta att vår första nationella ansökan har lämnats in till läkemedelsmyndighet och forskningsetiknämnd. Den kliniska prövningen planeras, under förutsättning av erforderliga godkännanden, att starta under tredje kvartalet. Efter slutförandet av toxikologiska studier i slutet av 2017 och ett vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket, är vi nu på väg in i den kliniska fasen för att studera effekt och säkerhet av vår nya läkemedelskandidat för behandling av DED. Ännu en milstolpe har uppnåtts och vi ser framtiden an med oförändrad tillförsikt”, säger VD Martin Vidaeus.

 

Om RP101

RP101 är Redwood Pharmas huvudprojekt i vilket bolaget utvecklar en ny behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen i RP101 är en kroppsegen molekyl som visat sig vara både effektiv och säker i två kliniska Fas II-prövningar genomförda i USA. Den aktiva substansen kommer nu för första gången att användas i IntelliGel® i syfte att kontrollera frisättningen, minimera antalet doseringstillfällen samt säkerställa att produkten används korrekt. Redwood Pharma planerar att genomföra en klinisk Fas II-prövning i Europa.

Marknaden för produkter för behandling av torra ögon är stor – den beräknas växa till 2,7 miljarder USD 2022. RP101 har möjlighet att bli den första behandlingen av torra ögon som både drar nytta av ett kroppseget ämne och som riktar sig mot kvinnor efter klimakteriet. Gällande utvecklingsdata visar att RP101 kan komma snabbare till marknaden, ha mindre kapitalbehov samt lägre utvecklingsrisker jämfört med andra liknande projekt som baseras på okända substanser.

 

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018.

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (fd AktieTorget) (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

2018-07-09