Nytt patent på IntelliGel på väg i USA

USA:s patentverk USPTO har utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av ett nytt patent (ett så kallat ”notice of allowance”) i den portfölj som Redwood Pharma licensierar från Broda International LLC. Ett nytt USA-patent kommer, när det beviljas, att ge ett utökat patentskydd i USA för den så kallade IntelliGel-plattformen som bland annat används i utvecklingen av Redwood Pharmas produkt RP101.

“Vi är mycket glada att skyddet för RP101, vårt läkemedel för behandling av kronisk torra ögon hos kvinnor, och för andra oftalmologiska produkter, kommer att stärkas. När patentet inom kort beviljas kommer det att utöka skyddet för möjliga hydrogel-kompositioner och för innovativa metoder att ta fram dem. Redwood Pharma säkrar skyddet genom en integrerad IP-strategi som genomförs av företaget och av licensgivaren Broda International. Vi tackar vår licenspartner för deras fortsatta innovationer och för att de fortsätter att söka IP-skydd” säger VD Martin Vidaeus.

Om IntelliGel

IntelliGel är Redwood Pharmas exklusiva teknologi för leverans av läkemedel till framsidan av ögat med en ny hydrogel baserad på poloxamerer och vatten. IntelliGel appliceras som ögondroppe och gelar vid kontakt med ögat. Denna transparenta, smörjande, reversibla termogel kan öka biotillgängligheten av den aktiva substansen, eftersom gelen håller läkemedlet i ögat längre. Detta möjliggör i sin tur en minskning av mängden aktiv substans som administreras, en sänkning av antalet doser och eventuella biverkningar relaterade till aktiv substans. IntelliGel används för närvarande i dermatologiska produkter som säljs kommersiellt i USA och Kina. IntelliGel kan användas både för receptbelagda produkter och för OTC-produkter.

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2018-02-23