Träffa oss när Redwood Pharma presenterar

Redwood Pharma AB (publ), ett bolag som utvecklar ögonmediciner där det uppstår stort marknadsbehov, meddelar att bolaget skall presentera under första havlåret 2018.

Aktiespararnas Aktiedagen Lund
Medicon Village, hörsalen
Scheelevägen 2, Lund
30 januari 2018, kl. 13.45
Anmäl dig här: www.aktiespararna.se (livesändning)

Aktiespararnas Aktiedagen Stockholm
Operaterrassen, Stockholm
5 mars 2018, kl. (TBD)
Anmäl dig här: www.aktiespararna.se (livesändning)

Aktiespararnas Småbolagsdagen Stockholm
Sheraton Hotel Stockholm
11 juni 2018, kl. (TBD)
Anmäl dig här: www.aktiespararna.se (livesändning)
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2018-01-12