Redwood Pharma: Utfall teckningsoptionsprogram (TO 2)

Teckningsperioden för teckningsoptionsprogrammet TO 2 i Redwood Pharma AB (publ), har avslutats.

Optionerna har utnyttjats för teckning till ca 60 procent och utspädningseffekten kommer att vara ca 10 procent av det totala antalet aktier och röster. Bolaget tillförs genom detta 2,3 Mkr. Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier med 878 779 st och Bolagets aktiekapital med 175 755,80 kronor. Antalet aktier uppgår därefter till 8 825 327 stycken och aktiekapitalet till 1 765 065,40 kronor.

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-10-20