Redwood Pharma ingår avtal med kontraktsforskningsföretag för klinisk prövning

Redwood Pharma AB (publ) har kontrakterat det schweiziska kontraktsforskningsföretaget (CRO) CROss Alliance® för genomförandet av en klinisk fas II-studie i patienter med kroniskt torra ögon. Den kliniska studien kommer att genomföras i Europa där CROss Alliance har stark förankring och tidigare utfört ett flertal ögonstudier.

Avtalet med Cross Alliance representerar ett viktigt steg i utvecklingen av RP101, Redwood Pharmas läkemedelskandidat mot kronisk torra ögon i kvinnor efter klimakteriet. Efter en gedigen utvärderingsprocess har bolaget valt Cross Alliance, som är ett bolag med stor erfarenhet av studier inom oftalmologi och specifikt området kroniskt torra ögon.

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma, säger, ”Vi har valt Cross Alliance på grund av deras tidigare framgångsrika projekt inom området torra ögon. Cross Alliance har en väl dokumenterad erfarenhet av att genomföra studier, vilka legat till grund för framgångsrika affärer för utvecklingsföretag som Redwood Pharma. Vi är glada över att ha Cross Alliance som vår samarbetspartner för denna avgörande studie för vårt RP101-projekt.”

Studien kommer att genomföras på ett mindre antal utvalda kliniker i några europeiska länder. Studien kommer att inkludera cirka 100 patienter, alla kvinnor med måttlig till svår kronisk ögontorrhet. Studien syftar till att utvärdera såväl säkerhet som effekt efter tre månaders behandling. Huvudprövare för studien kommer att vara Prof. Gerhard Garhöfer vid Medicinska Universitetet i Wien.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

About CROss Alliance®
CROss Alliance® is the commercial brand name for CROSS Research SA and CROSS Metrics SA, a private group of Swiss Contract Research Organizations (CROs) active in the field of clinical drug development for more than 20 years.

CROss Alliance® work is performed in full compliance with GCP procedures, as confirmed by local Authorities (Canton Ticino) and Swiss Confederation Health Authority (Swissmedic) as well as several Sponsor audits and regulatory ispections carried out by foreign Competent Authorities.

CROSS Research SA performs phase I studies in its own facility located close to Lugano (CH) while coordinates and manages Phase I – III trials in European clinical sites with the requested competence for each project. CROSS Metrics SA is completely devoted to Data Management, Statistics and PK activities.

Since 1996 CROss Alliance® companies have performed more than 400 clinical studies and delivered valuable data, often used for regulatory purposes all over the world, to more than 100 Sponsors.

2017-09-01