Redwood Pharma tecknar avtal om GMP-produktion

Redwood Pharma har tecknat avtal med CARBOGEN AMCIS, som är en av de ledande leverantörerna av tjänster inom läkemedelsutveckling. CARBOGEN AMCIS ska bistå Redwood Pharma med produktion av läkemedelskandidaten RP101 för de kommande kliniska studierna.

Som ett led i Redwood Pharmas aktiviteter mot klinisk prövning av RP101 i patienter med torra ögon har CARBOGEN AMCIS fått uppdraget att tillverka bolagets läkemedelskandidat RP101 enligt Good Manufacturing Practice (GMP). CARBOGEN AMCIS, som är baserat i Schweiz, har kompetenser inom utveckling och produktion av läkemedel samt har flera fabriker runt världen. De integrerade tjänster som CARBOGEN AMCIS erbjuder ger kunderna tillgång till innovativa, aktuella och säkra läkemedelsutvecklingslösningar som gör det möjligt för dem att utnyttja sina tillgängliga resurser optimalt. För mer information om CARBOGEN AMCIS, www.carbogen-amcis.com

Sammantaget tillförs Bolaget 9,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Av detta belopp tillförs bolaget ca 8,1 miljoner kronor kontant efter emissionskostnader om ca 1,3 miljoner kronor och kvittning av ersättning för garantiåtaganden om ca 0,4 miljoner kronor.

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma, kommenterar: ”CARBOGEN AMCIS är en erfaren kontraktstillverkare med många års erfarenhet och med ett stort utbud av tekniska kompetenser för vår typ av produkt. Företaget kommer nu att bistå Redwood Pharma med produktionen av RP101 och vi förstärker genom detta avtal vår utvecklingskompetens och säkerställer en trygg fortsättning av utvecklingen mot de kliniska prövningarna.”

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Eller,

Hans Ageland – Chief Operation Officer (COO)
Telefon: 073-334 66 01
E-post: hans.ageland@redwoodpharma.com
Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-06-29