Ögonexpert till Redwood Pharma

Inför kommande kliniska läkemedelsprövningar med RP101 har Redwood Pharma AB (publ) utsett Associate Professor Gerhard Garhöfer vid Wiens Medicinska Universitet till medicinsk rådgivare. Professor Garhöfer är en av de ledande ögonexperterna i Europa och har stor erfarenhet av att behandla patienter med torra ögon.

Professor Garhöfer forskar aktivt inom oftalmologi, okulär farmakologi och diagnostik vid Wiens Medicinska Universitet, Österrike. Han har under många år jobbat med kliniska prövningar samt regulatoriska frågorställningar tillsammans med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), läkemedelsföretag samt akademiska institutioner. De senaste 10 åren har professor Garhöfer fokuserat sin kliniska forskning och utveckling till området torra ögon. Då Redwood Pharma nu startar planeringen av kliniska studier så kommer professor Garhöfers erfarenhet och breda kunskap att bidra till att förstärka kompetensen inom det medicinska området. Hans kunskap inom oftalmologi kommer även att komma Redwood Pharma till nytta vid utvärdering av nya läkemedelsprojekt och teknologier att förvärva eller licensera.

”Professor Gerhard Garhöfer gedigna och djupa kunskap inom området torra ögon ger oss en unik möjlighet att på bästa sätt planera och genomföra våra kliniska studier. Vi är mycket stolta och glada att han vill ingå i vårt team som rådgivare och välkomnar honom till Redwood Pharma”, säger VD Martin Vidaeus.
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-02-13