Nytt amerikanskt patent godkänt

Redwood Pharmas licensgivare, Broda Technologies, har fått ett ytterligare patent godkänt i USA för IntelliGel®-plattformen. Det nya patentet gäller som längst till 21 mars 2031 och innebär en förstärkning av skyddet kring IntelliGel, som därmed blir ännu mer intressant på den amerikanska marknaden för receptbelagda läkemedel som appliceras på ögat. Den amerikanska marknaden värderades 2015 till USD 4,3 miljarder.

IntelliGel-plattformen är unik och medför att läkemedel kan frisättas under en längre tid och därmed kan ges med färre doseringstillfällen. Detta gör det lättare och mer bekvämt för patienten att ta sin medicin vilket även leder till ökad följsamhet. Det kan också innebära att vissa typer av biverkningar av den aktiva läkemedelssubstansen kan minskas.

Det nya patentet för IntelliGel, US 9592295, utfärdas den 14 mars och ökar möjligheterna på den stora amerikanska marknaden för Redwood Pharmas befintliga läkemedelsprojekt RP101. Även Redwood Pharmas attraktivitet som utvecklings- och kommersiell partner har i och med detta patent ökat kraftigt. Bolagets förhoppning är att flera andra produkter i framtiden ska utnyttja IntelliGel-systemet för att kontrollera frisättningen av de aktiva substanserna och därigenom optimera doseringen.

Marknaden i USA för läkemedelsbehandlingar inom grön starr, infektion, allergi och torra ögon värderades 2015 till USD 4,3 miljarder. Inom samtliga dessa indikationsområden finns det både etablerade och nya produkter där IntelliGel skulle kunna ge stora fördelar för patienterna.

”Patentet minskar vår kommersiella risk och vi ökar värdet av vår tillgång på den största globala marknaden för läkemedel, USA. En av de viktigaste förutsättningarna för ett eventuellt licensavtal eller ett förvärv är ett bra patentskydd. IntelliGel är en viktig del av vårt utvecklingsprojekt, RP101, som är vår behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Det ökade skyddet i USA innebär att Redwood Pharma nu kan realisera ännu större värden i bolaget”, säger VD Martin Vidaeus.
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-02-02