Redwood Pharma har en utvecklad process för tillverkning av läkemedlet RP101 inför kommande säkerhetsstudier

16 januari 2017, Stockholm: Redwood Pharma AB (publ) har nu i enlighet med plan avslutat processen för hur den tillverkning av läkemedlet RP101 som behövs för kommande säkerhetsstudier ska göras på ett så optimalt sätt som möjligt. RP101 består av en kombinationen av företagets aktiva substans och frisättningsplattformen IntelliGel®. Nu startar produktionen av RP101 för säkerhetsstudierna.

IntelliGel® är ett system som kan kontrollera frisättningen av den aktiva substansen i ett läkemedel. IntelliGel® kan kombineras med många olika substanser och är ett attraktivt sätt för formulering av nya läkemedel samt re-formulering av äldre läkemedel där IntelliGel kan förbättra effekt och säkerhet. Att processen för produktion av bolagets första läkemedelskandidat är klar är en viktig milstolpe i företagets arbete med RP101- bolagets läkemedelskandidat mot kroniskt torra ögon i kvinnor. Den färdigställda tillverkningsprocessen har också stor betydelse för hur IntelliGel kan användas tillsammans med andra läkemedelssubstanser.

”Vi går nu in i en aktiv och spännande fas för företaget. Jag är väldigt nöjd med att vi fortsätter att leverera enligt plan. 2017 blir ett mycket viktigt år för oss då vi kommer att genomföra toxikologiska studier och påbörja kliniska fas II-försök av RP101. Nu kan vi börja att realisera alla tekniska och kommersiella fördelar av våra tillgångar i företaget. Med ett innovativt drug delivery system och fas II data avseende en känd aktiv substans ser vi framtiden an med stor tillförsikt”, säger VD Martin Vidaeus.
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-01-16