Redwood Pharmas utveckling av ögonläkemedlet RP101 följer plan och värdeskapande nätverksbyggande fortsätter

Aktiviteten hos Redwood Pharma med utvecklingen av ögonläkemedlet RP101 mot torra ögon har under hösten 2016 varit hög. Vårens notering på Aktietorget och nyemissionen på 15 miljoner kronor har möjliggjort att utvecklingen av RP101 kraftigt kunnat intensifieras och hittills har bolaget inte stött på några egentliga motgångar. Det har också möjliggjort ett flertal deltaganden på kongresser runt om i världen för att skapa intresse för bolagets utvecklingsprojekt och knyta värdefulla kontakter.

I SwedenBios senaste summering över den svenska läkemedelsbranschen 2016 gjorde organisationen en djupdykning i intressanta utvecklingsprojekt inom kvinnohälsa. Bland de sjutton projekt som räknades upp fanns Redwood Pharmas utveckling av ögonläkemedlet RP101 mot torra ögon med. Torra ögon är en sjukdom som främst drabbar kvinnor i övergångsåldern.

Att Redwood Pharmas utvecklingsprojekt har rönt stort intresse har bekräftats under hösten vid ett flertal tillfällen genom bolagets deltagande i biotech- och läkemedelskonferenser inom ögonområdet runt om i världen. Deltagande i konferenser är viktigt för att skapa intresse och kunskap om bolagets utvecklingsprojekt och för att knyta värdefulla kontakter för en framtida utlicensiering eller försäljning av projektet.

Deltagandet i kongresser fortsätter. Redwood Pharma kommer att delta i möten i samband med JPMorganChase Healthcare Conference i San Francisco mellan den 9 – 12 januari. I samband med konferensen ordnar huvudorganisationen BIO i USA lokaler för möten mellan utvecklingsbolag såsom Redwood Pharma och potentiella investerare och representanter från de stora läkemedelsbolagen.

”Mycket har hänt i bolaget under 2016 som ytterligare har bevisat att potentialen för RP101 och IntelliGel-plattformen är stor. Vi planerar nu för start av toxikologiska tester av RP101 under början av nästa år och för vår kliniska Fas II prövning senare under 2017”, säger VD Martin Vidaeus.
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2016-12-21