Tear Film and Ocular Surface (TFOS)-konferensen i Montpellier styrker att Redwood Pharmas projekt mot torra ögon hos kvinnor ligger rätt i tiden

Kvinnor utgör två tredjedelar av alla som drabbats av DED (torra ögonsjukdom). Presentationerna och forskningsresultaten på TFOS-konferensen, som hölls den 7 – 10 september i Montpellier, visade på vikten av att betrakta kön som en biologisk parameter och underströk behovet av att forskare bör göra mer för att förstå de unika behoven hos kvinnor. Genom att fokusera på kvinnors specifika behov kommer nya behandlingar att bättre kunna hjälpa kvinnor som har problem med torra ögon.

Konferensen visade att Redwood Pharmas projekt RP101 är en unik terapi som fokuserar på den biologiska mekanismen hos kvinnor. Avsaknaden av direkt konkurrens i detta segment stärker Redwood Pharmas position för sitt projekt mot DED.

TFOS är en organisation som fokuserar på forskning och utveckling av tårfilmen och den okulära ytan. Konferensen har till syfte att samla forskare, opinionsbildare, läkare och representanter från läkemedelsbolag inom oftalmologi för att utbyta erfarenheter och få ny kunskap. Konferensen bekräftade betydelsen av att förstå ögonsjukdomen DEDs många olika mekanismer samt att kartlägga nuvarande och innovativa sätt att diagnostisera och behandla DED.

”Genom att vi håller oss à jour med ledande kunskap och projekt, kan Redwood Pharma bättre utveckla vår terapi. Konferensen var mycket givande för oss och återigen fick vi en bekräftelse på att vårt utvecklingsprojekt ligger i framkant av forskningen för att förbättra kvinnors hälsa och mer specifikt behandlingar mot DED”, säger VD Martin Vidaeus.

 

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2016-09-16