Redwood Pharma kommer att delta i en av de ledande konferenserna med inriktning på ögats tårfilm

The 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance kommer att hållas den 7-10 september 2016 i Montpellier, Frankrike.

Denna konferens är sponsrad av TFOS (www.TearFilm.org) och bildades för att sprida kunskap om strukturen och funktionen av ögats tårfilm samt den okulära ytan. TFOS-konferensen kommer att främja internationellt utbyte av information mellan ögonforskare, sjukvårdspersonal inom oftalmologi samt företag med intresse för diagnos och/eller behandling av relaterade ögonsjukdomar.

“TFOS har organiserat några av de ledande konferenserna om sjukdomar som förknippas med ögats yta, särskilt med fokus på torra ögon (Dry Eye Disease). Under 2007 höll TFOS i den ledande konferensen Dry Eye Workshop (DEWS) och kommer nu med uppföljaren DEWS II att samla ledande akademiska forskare, kliniker och läkemedelsföretag för att främja dagens kunskap om torra ögon. Denna konferens ger Redwood Pharma, inför utvecklingen av läkemedelskandidaten RP101 mot torra ögon, goda möjligheter att uppdatera sig på state-of-the-art forskning och utveckling samt att skapa kontakter för framtida partnerskap. Vi ser fram mot att träffa nya och gamla kontakter på DEWS II,” säger VD Martin Vidaeus.
För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se
Om Redwood Pharma AB (publ.)
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2016-08-09