Idag inleds handeln i Redwood Pharma på AktieTorget

I maj 2016 genomförde Redwood Pharma AB (publ) en nyemission inför notering på AktieTorget. Emissionen tillförde SEK 15,8M före emissionskostnader och gav Redwood Pharma 620 nya ägare. Idag inleds handeln med aktier i Redwood Pharma på AktieTorget. Handeln med teckningsoptioner kommer att inledas efter det att dessa registrerats vid Bolagsverket.

Aktien har handelsbeteckning REDW.

”Att listas på AktieTorget och låta investerare handla i våra aktier känns tryggt för bolaget där vi skapar flera möjligheter att nå ut till marknaden inför expansion och värdeökning”, säger VD Martin Vidaeus.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

2016-06-15