Innovation

Redwood Pharmas produktkandidat RP101 är under utveckling och kommer att bli det första läkemedlet riktad till en specifik biologisk mekanism för att öka produktionen av tårvätska.


Potential

Bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa en åldrande befolkning ger en stor och växande marknad. Idag finns det ingen bra behandling för mot besvär av kroniskt torra ögon.


Teknologi
Produkter
Om oss
Investerare