Träffa oss när Redwood Pharma presenterar

Redwood Pharma AB (publ), ett bolag som utvecklar ögonmediciner där det uppstår stort marknadsbehov, meddelar att bolaget skall presentera vid åtminstone tre tillfällen i Sverige innan och fram till slutet av teckningsperioden för den kommande företrädesemissionen.

29 maj, Kl 15:30 – Aktiekvällen Jönköping
Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping
Anmäl dig här: Aktiekvallen-Jonkoping-29maj

1 juni, Kl 18:00 – Eminovas Investerarträff, Stockholm
Scandic Park Hotel, Karlavägen 43, Stockholm
Anmäl dig här: investerartraffar@eminova.se, senast kvällen den 31 maj.

12 Juni, Kl 10:40 (Sal 3) – Redeye & Aktiespararnas Småbolagsdagen 2017, Stockholm
Sheraton Tegelbacken, Stockholm
Anmäl dig här: http://redeye.se/live/smabolagsdagen
 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com
 
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se