RSS

  • Redwood Pharma noteras på AktieTorget och stärker kassan

    Redwood Pharma AB (publ) noteras på AktieTorget den 15 juni. I samband med noteringen genomförs en nyemission, som tillför bolaget ca 15,8 Mkr. Kapitaltillskottet möjliggör för Redwood Pharma att vidareutveckla huvudprodukten RP101 fram till kliniska prövningar i Fas I/II. Bolaget får genom nyemissionen och de medföljande teckningsoptionerna stora möjligheter att realisera värdet i företaget genom […]

  • Redwood Pharma genomför nyemission inför listning på AktieTorget

    Redwood Pharma AB (publ) genomför en nyemission inför en listning på AktieTorget. Nyemissionen ska främst finansiera utvecklingen fram till kliniska försök av bolagets produktkandidat RP101, en terapi mot kroniskt torra ögon. Redwood Pharma avser att använda IntelliGel ®, en inlicensierad slow-release drug delivery plattform, i syfte att göra behandlingen mer bekväm för patienterna. Teckningskursen är […]

  • Redwood Pharma tar in SEK 6,6 miljoner genom en private placement

    Stockholm – Redwood Pharma AB har genomfört en private placement på SEK 6,6 miljoner för att finansiera utvecklingen av företagets första läkemedelskandidat RP101, produkten ska hjälpa personer som lider av kronisk torra ögon. Den aktiva substansen i RP101 har framgångsrikt tidigare testats i två fas II kliniska försök och ska nu omformuleras och testas i en […]