RSS

 • Redwood Pharma har en utvecklad process för tillverkning av läkemedlet RP101 inför kommande säkerhetsstudier

  16 januari 2017, Stockholm: Redwood Pharma AB (publ) har nu i enlighet med plan avslutat processen för hur den tillverkning av läkemedlet RP101 som behövs för kommande säkerhetsstudier ska göras på ett så optimalt sätt som möjligt. RP101 består av en kombinationen av företagets aktiva substans och frisättningsplattformen IntelliGel®. Nu startar produktionen av RP101 för […]

 • Redwood Pharmas utveckling av ögonläkemedlet RP101 följer plan och värdeskapande nätverksbyggande fortsätter

  Aktiviteten hos Redwood Pharma med utvecklingen av ögonläkemedlet RP101 mot torra ögon har under hösten 2016 varit hög. Vårens notering på Aktietorget och nyemissionen på 15 miljoner kronor har möjliggjort att utvecklingen av RP101 kraftigt kunnat intensifieras och hittills har bolaget inte stött på några egentliga motgångar. Det har också möjliggjort ett flertal deltaganden på […]

 • Redwood Pharmas drug delivery plattform – IntelliGel visar positiva resultat i in vitro test

  Redwood Pharmas utveckling av ögonläkemedlet RP101 använder sig av IntelliGel som drug delivery plattform. Den har nu testats i en in vitro-modell för att säkerställa att den inte irriterar ögat. Den väletablerade ögon-irritationsmodellen EpiOcular har använts. Resultaten är bra och bekräftar att IntelliGel fungerar som förväntat. Vidareutvecklingen av företagets projekt mot torra ögon fortgår därmed […]

 • Redwood Pharma AB anlitar Ulf Björklund som Chief Medical Officer

  Redwood Pharma AB (publ), ett läkemedelsutvecklingsföretag som utvecklar nya läkemedel för behandling av ögonsjukdomar. Idag har Redwood Pharma skrivit kontrakt med Ulf Björklund som blir företagets Chief Medical Officer (CMO). I denna roll kommer Ulf att ansvara för den kliniska utvecklingen av företagets produktkandidat RP101 mot kronisk torra ögon för kvinnor efter klimakteriet. Produkten beräknas […]

 • Tear Film and Ocular Surface (TFOS)-konferensen i Montpellier styrker att Redwood Pharmas projekt mot torra ögon hos kvinnor ligger rätt i tiden

  Kvinnor utgör två tredjedelar av alla som drabbats av DED (torra ögonsjukdom). Presentationerna och forskningsresultaten på TFOS-konferensen, som hölls den 7 – 10 september i Montpellier, visade på vikten av att betrakta kön som en biologisk parameter och underströk behovet av att forskare bör göra mer för att förstå de unika behoven hos kvinnor. Genom […]

 • Patent för IntelliGel-plattformen nu godkänt i Japan

  Patentet för IntelliGel®-plattformen har godkänts i Japan. Godkännandet öppnar upp en stor ögonmarknad för Redwood Pharma. Den japanska marknaden för receptbelagda ögonläkemedel värderades 2014 till 3,2 miljarder USD[1]. Redwood Pharmas kommersiella möjligheter i denna marknad har ökat genom godkännandet.  Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen möjliggör att ögondropparna mot torra […]

 • Redwood Pharma deltar vid French-Swedish Life Science Day 2016

  Den 20 oktober kommer Redwood Pharma AB (publ) att delta och presentera bolaget på den svenska ambassaden i Paris vid French- Swedish Life Science Day 2016, som organiseras av Business Sweden, den svenska ambassaden och strategiska partners. Konferensen kommer att samla unga och innovativa medicinteknik- och bioteknikföretag från Sverige och Frankrike. Europeiska life science investerare […]

 • Redwood Pharma kommer att delta i en av de ledande konferenserna med inriktning på ögats tårfilm

  The 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance kommer att hållas den 7-10 september 2016 i Montpellier, Frankrike. Denna konferens är sponsrad av TFOS (www.TearFilm.org) och bildades för att sprida kunskap om strukturen och funktionen av ögats tårfilm samt den okulära ytan. TFOS-konferensen kommer att främja internationellt […]

 • Redwood Pharma deltar i OIS-ASRS konferensen i San Francisco

  Redwood Pharma deltar i OIS-ASRS konferensen i San Francisco Redwood Pharma AB (publ) kommer att delta i Ophthalmology Innovation Summit-American Society for Retina Specialists (OIS-ASRS) i San Francisco i USA den 8 augusti 2016. Konferensen behandlar nyheter inom ögonterapiområdet. Toppmötet kommer att fokusera på innovativa behandlingar av retinala sjukdomar, dvs ögonsjukdomar i den bakredelen av […]