RSS

 • Redwood Pharma to Attend Bio-Europe 2017, Nov. 6 – 8 in Berlin for Partnering Discussions

  Redwood Pharma will be attending Bio-Europe 2017 in Berlin, Nov. 6 – 8 to meet and continue discussions with potential pharmaceutical partners regarding co-development and licensing of RP101, the Company’s therapy to treat chronic dry eye disease in postmenopausal women and the IntelliGel drug delivery platform. RP101 is the Company’s lead program for the development […]

 • Redwood Pharma ingår avtal med kontraktsforskningsföretag för klinisk prövning

  Redwood Pharma AB (publ) har kontrakterat det schweiziska kontraktsforskningsföretaget (CRO) CROss Alliance® för genomförandet av en klinisk fas II-studie i patienter med kroniskt torra ögon. Den kliniska studien kommer att genomföras i Europa där CROss Alliance har stark förankring och tidigare utfört ett flertal ögonstudier. Avtalet med Cross Alliance representerar ett viktigt steg i utvecklingen […]

 • Delårsrapport januari – juni 2017

  Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017 REDWOODPHARMA.SE, AKTIETORGET: REDW   Perioden 1 januari – 30 juni 2017 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 789 (-3 794) Tkr • Resultat per aktie för perioden var -1,76 (-0,76) kr   Andra kvartalet, 1 […]

 • Träffa oss när Redwood Pharma presenterar

  Redwood Pharma AB (publ), ett bolag som utvecklar ögonmediciner där det uppstår stort marknadsbehov, meddelar att bolaget skall presentera vid åtminstone två tillfällen i september 2017. Aktiespararnas Aktiedagen Stockholm Operaterrassen, Stockholm 11 september 2017, kl. 10.00 Anmäl dig här: www.aktiespararna.se (livesändning) Nordic Life Science Days Malmömässan, Malmö 14 september 2017, kl. 8.50 Anmäl dig här: […]

 • Sista dag för handel i Redwood Pharmas teckningsoption

  Sista dag för handel: Sista dag för handel i Redwood Pharmas teckningsoptioner, TO1 är den 29 augusti 2017. Teckningstid: Perioden under vilken teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO1 startade den 1 juni 2017 och pågår fram till den 31 augusti 2017.   För ytterligare information Martin Vidaeus – VD Telefon: 070-232 29 29 […]

 • Sista dag för handel med BTU i Redwood Pharma samt första dag för handel i TO 2

  Redwood Pharma AB (publ.) (”Redwood” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 2 965 745 aktier samt 2 965 745 teckningsoptioner (TO 2). 31 juli 2017 är den sista dagen för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) och stoppdag är den 2 augusti 2017. Leverans av nya aktier kommer att ske den 4 augusti 2017. […]

 • Redwood Pharma tecknar avtal om GMP-produktion

  Redwood Pharma har tecknat avtal med CARBOGEN AMCIS, som är en av de ledande leverantörerna av tjänster inom läkemedelsutveckling. CARBOGEN AMCIS ska bistå Redwood Pharma med produktion av läkemedelskandidaten RP101 för de kommande kliniska studierna. Som ett led i Redwood Pharmas aktiviteter mot klinisk prövning av RP101 i patienter med torra ögon har CARBOGEN AMCIS […]

 • Utfall i Redwood Pharmas emission

  Företrädesmissionen av units i Redwood Pharma AB (publ) (”Bolaget”), för vilken teckningsperioden avslutades den 20 juni 2017, har tecknats till 74 %. Utfall i emissionen Sammanlagt har 1 782 843 units, motsvarande 45 % av de units som erbjudits i företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därutöver har anmälan om teckning utan stöd av uniträtter […]

 • Redwood Pharma presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

  Den 12 juni presenterar Martin Vidaeus VD, Redwood Pharma AB (publ) och den senaste utvecklingen i bolaget på Sheraton Hotel i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.smabolagsdagen.net Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.smabolagsdagen.net   För ytterligare information Martin Vidaeus – VD Telefon: 070-232 29 29 E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com   Om […]

 • Redwood Pharma startar produktion av den aktiva substansen i RP101 till Fas II-studierna

  Läkemedel som ska användas för kliniska prövningar är hårt reglerade. Nu startar den regulatoriskt reglerade tillverkningen av den aktiva substansen i RP101 som ska användas i de kliniska Fas II-studierna som planeras starta i höst. RP101 är en ny behandlingsterapi mot torra ögon främst för kvinnor efter klimakteriet. Material för kliniska studier är hårt reglerade. […]