RSS

 • Träffa oss när Redwood Pharma presenterar

  Redwood Pharma AB (publ), ett bolag som utvecklar ögonmediciner där det uppstår stort marknadsbehov, meddelar att bolaget skall presentera under första havlåret 2018. Aktiespararnas Aktiedagen Lund Medicon Village, hörsalen Scheelevägen 2, Lund 30 januari 2018, kl. 13.45 Anmäl dig här: www.aktiespararna.se (livesändning) Aktiespararnas Aktiedagen Stockholm Operaterrassen, Stockholm 5 mars 2018, kl. (TBD) Anmäl dig här: […]

 • VD-intervju: utvecklingen genom toxikologi- och säkerhetsstudierna

  VD Martin Vidaeus berättar om utvecklingen i bolaget genom toxikologi- och säkerhetsstudierna. OmRP101 RP101 är bolagets huvudprojekt och en ny behandling av kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen är en molekyl som redan visat säkerhet och effekt i två kliniska Fas II-studier utförda i USA. Den aktiva substansen har nu formulerats i […]

 • Redwood Pharma startar produktion av RP101 för klinisk prövning

  Efter framgångsrikt avslutade toxikologi- och säkerhetsstudier har Redwood Pharma nu inlett produktionen av RP101 för att användas i den kommande kliniska Fas II-prövningen. Detta utgör ytterligare en viktig milstolpe i utvecklingen av RP101, den första terapin för behandling av måttlig till svår ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Produktion av material för den kommande kliniska prövningen […]

 • Toxikologi- och säkerhetsstudierna framgångsrikt avslutade

  Redwood Pharma AB (publ) tillkännager att toxikologi- och säkerhetsstudierna av RP101 nu är framgångsrikt avslutade. Bolaget kan därmed fortsätta utvecklingen av RP101 och har närmast som målsättning att starta en klinisk Fas-II studie på patienter med kroniskt torra ögon. Säkerhetsstudier är ett kritiskt steg i utvecklingen av ett läkemedel. Redwood Pharma har nu framgångsrikt genomfört […]

 • Delårsrapport januari – september 2017

  Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017 REDWOODPHARMA.SE, AKTIETORGET: REDW   Perioden 1 januari – 30 september 2017 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13 959 (-5 854) Tkr. • Resultat per aktie för perioden var -1,76 (-1,17) kr   Tredje kvartalet, 1 […]

 • Redwood Pharma: Utfall teckningsoptionsprogram (TO 2)

  Teckningsperioden för teckningsoptionsprogrammet TO 2 i Redwood Pharma AB (publ), har avslutats. Optionerna har utnyttjats för teckning till ca 60 procent och utspädningseffekten kommer att vara ca 10 procent av det totala antalet aktier och röster. Bolaget tillförs genom detta 2,3 Mkr. Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier med 878 779 st och Bolagets […]

 • Uppdatering inför teckningsperioden i Redwood Pharmas teckningsoption TO2

  Information om teckning av TO2 Idag, måndagen den 2 oktober 2017, inleds teckningsperioden för Redwood Pharma ABs teckningsoption TO2. Teckningsperioden löper fram till och med måndagen den 16 oktober 2017. Teckningskursen har fastställts till 2,63 kronor, vilket motsvarar 80 % av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 18 september 2017 till och […]

 • Redwood Pharma to Attend Bio-Europe 2017, Nov. 6 – 8 in Berlin for Partnering Discussions

  Redwood Pharma will be attending Bio-Europe 2017 in Berlin, Nov. 6 – 8 to meet and continue discussions with potential pharmaceutical partners regarding co-development and licensing of RP101, the Company’s therapy to treat chronic dry eye disease in postmenopausal women and the IntelliGel drug delivery platform. RP101 is the Company’s lead program for the development […]

 • Redwood Pharma ingår avtal med kontraktsforskningsföretag för klinisk prövning

  Redwood Pharma AB (publ) har kontrakterat det schweiziska kontraktsforskningsföretaget (CRO) CROss Alliance® för genomförandet av en klinisk fas II-studie i patienter med kroniskt torra ögon. Den kliniska studien kommer att genomföras i Europa där CROss Alliance har stark förankring och tidigare utfört ett flertal ögonstudier. Avtalet med Cross Alliance representerar ett viktigt steg i utvecklingen […]

 • Delårsrapport januari – juni 2017

  Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017 REDWOODPHARMA.SE, AKTIETORGET: REDW   Perioden 1 januari – 30 juni 2017 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 789 (-3 794) Tkr • Resultat per aktie för perioden var -1,76 (-0,76) kr   Andra kvartalet, 1 […]