Utveckling av läkemedel för att hjälpa patienter med svåra ögonsjukdomar

Välkommen


Redwood Pharma AB är ett företag vars affärsidé är att utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora behov på marknaden. Bolaget har in-licensierat IntelliGel®, en patenterad hydrogel-teknologi för att reglera frisättningen av läkemedel. Det innebär att läkemedlet kan ordineras i lägre doser och med lägre doseringsfrekvens. Det i sin tur kan innebära mindre biverkningar från de aktiva substanserna. Bolagets ledande produkt under utveckling är en ny terapi för behandling av kroniskt torra ögon, DED (Dry Eye Disease), hos främst kvinnor efter klimakteriet. Med en åldrande befolkning, drabbar DED allt fler människor och begränsar dagliga aktiviteter såsom läsning, datoranvändning och bilkörning.

Händelser


26 april, 2017 – Redwood Pharma AB (publ) presenterar Årsredovisning för 2016
13 april, 2017 – Kallelse till Bolagsstämma den 15 maj 2017 (Länk till fullmakt)
22 mars, 2017 – Analyst Group presenterar investeringsanalys av Redwood Pharma
15 februari, 2017 – Redwood Pharma AB (publ) presenterar Bokslutskommuniké 2016
3 februari, 2017 – Träffa oss när Redwood Pharma presenterar under 2017
24 november, 2016 – Redwood Pharma AB (publ) presenterar Delårsrapport Q3 2016
19 november, 2016 – Redwood Pharma AB (publ) presenterar vid Aktiespararnas konferens i Örebro
30 augusti, 2016 – Redwood Pharma AB (publ) presenterar Halvårsrapport januari – juni 2016